TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 159 - 184
TMS 2: 208 - 233
TMS 3: 237 - 261
TMS 4: 291 - 316
TMS 5: 332 - 357
TMS 6: 387 - 412
TMS 7: 428 - 452
TMS 8: 464 - 489

MSRKSSTEYVHNQEDADIEVFESEYRTYRESEAAENRDGLHNGDEENWKVNSSKQKFGVTKNELSDVLYDSIPAYEESTV
TLKEYYDHSIKNNLTAKSAGSYLVSLFPIIKWFPHYNFTWGYADLVAGITVGCVLVPQSMSYAQIASLSPEYGLYSSFIG
AFIYSLFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVIAEVLKKYPEDQTEVTAPIIATTLCLLCGIVATGLGILRLGFLVELISLNAV
AGFMTGSAFNIIWGQIPALMGYNSLVNTREATYKVVINTLKHLPNTKLDAVFGLIPLVILYVWKWWCGTFGITLADRYYR
NQPKVANRLKSFYFYAQAMRNAVVIVVFTAISWSITRNKSSKDRPISILGTVPSGLNEVGVMKIPDGLLSNMSSEIPASI
IVLVLEHIAISKSFGRINDYKVVPDQELIAIGVTNLIGTFFHSYPATGSFSRSALKAKCNVRTPFSGVFTGGCVLLALYC
LTDAFFFIPKATLSAVIIHAVSDLLTSYKTTWTFWKTNPLDCISFIVTVFITVFSSIENGIYFAMCWSCAMLLLKQAFPA
GKFLGRVEVAEVLNPTVQEDIDAVISSNELPNELNKQVKSTVEVLPAPEYKFSVKWVPFDHGYSRELNINTTVRPPPPGV
IVYRLGDSFTYVNCSRHYDIIFDRIKEETRRGQLITLRKKSDRPWNDPGEWKMPDSLKSLFKFKRHSATTNSDLPISNGS
SNGETYEKPLLKVVCLDFSQVAQVDSTAVQSLVDLRKAVNRYADRQVEFHFAGIISPWIKRSLLSVKFGTTNEEYSDDSI
IAGHSSFHVAKVLKDDVDYTDEDSRISTSYSNYETLCAATGTNLPFFHIDIPDFSKWDV