TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 110 - 130
TMS 2: 138 - 157
TMS 3: 179 - 199
TMS 4: 215 - 233
TMS 5: 277 - 297
TMS 6: 315 - 335
TMS 7: 347 - 371
TMS 8: 429 - 449
TMS 9: 483 - 503
TMS 10: 549 - 569
TMS 11: 591 - 611
TMS 12: 629 - 649
TMS 13: 661 - 679
TMS 14: 705 - 725
TMS 15: 737 - 757

MSTIYRESDSLESEPSPTPTTIPIQINMEEEKKDAFVKNIDEDVNNLTATTDEEDRDPESQKFDRHSIQEEGLVWKGDPT
YLPNSPYPEVRSAVSIEDDPTIRLNHWRTWFLTTVFVVVFAGVNQFFSLRYPSLEINFLVAQVVCYPIGRILALLPDWKC
SKVPFFDLNPGPFTKKEHAVVTIAVALTSSTAYAMYILNAQGSFYNMKLNVGYQFLLVWTSQMIGYGAAGLTRRWVVNPA
SSIWPQTLISVSLFDSLHSRKVEKTVANGWTMPRYRFFLIVLIGSFIWYWVPGFLFTGLSYFNVILWGSKTRHNFIANTI
FGTQSGLGALPITFDYTQVSQAMSGSVFATPFYVSANTYASVLIFFVIVLPCLYFTNTWYAKYMPVISGSTYDNTQNKYN
VTKILNEDYSINLEKYKEYSPVFVPFSYLLSYALNFAAVIAVFVHCILYHGKDIVAKFKDRKNGGTDIHMRIYSKNYKDC
PDWWYLLLQIVMIGLGFVAVCCFDTKFPAWAFVIAILISLVNFIPQGILEAMTNQHVGLNIITELICGYMLPLRPMANLL
FKLYGFIVMRQGLNLSRDLKLAMYMKVSPRLIFAVQIYATIISGMVNVGVQEWMMHNIDGLCTTDQPNGFTCANGRTVFN
ASIIWSLPKYLFSSGRIYNPLMWFFLIGLLFPLAVYAVQWKFPKFKFAKHIHTPVFFTGPGNIPPSTPYNYSLFFAMSFC
LNLIRKRWRAWFNKYNFVMGAGVEAGVAISVVIIFLCVQYPGGKLSWWGNNVWKRTYDNDYKKFYTLKKGETFGYDKWW