TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 94 - 114
TMS 2: 118 - 138
TMS 3: 168 - 188
TMS 4: 214 - 234
TMS 5: 264 - 284
TMS 6: 310 - 330
TMS 7: 342 - 362
TMS 8: 413 - 433
TMS 9: 463 - 482
TMS 10: 490 - 510
TMS 11: 516 - 534
TMS 12: 538 - 558
TMS 13: 572 - 592
TMS 14: 612 - 630
TMS 15: 642 - 662
TMS 16: 688 - 708
TMS 17: 720 - 740

MIGSINESPIEEHMNDSPSTKEKADSVDISDYIVSHSDDSLSKDIKKDTKSFLDVEHGEISTVDEFEEDSPYPEVRAAVP
PTDDPSMPCNTIRMWTIGLIYSTVGAAVNMFFSLRNPTVTLSVLISELLAYPALQIWDLIFPDREFRIGRLKFNFKPGPF
NVKEHALIVVMSSVSFGNAYSTDIILAQRVHYKQRFGFGYEICLTLATQLIGYGLAGLSRRLLVRPASMLWPVNLVQCTL
IKTLHRKDLRNAVANGWRISPFRFFLYVFIASFIWNWFPSYIFQALSLFAWVTWIRPNSPTVNQIFGESTGISILPMTFD
WNQISAYILSPLMAPADALMNILLGVILFFWIVTPALNFTNTWYGDYLPISSSGIIDHFGNSYNVTRILTKDATFDLDAY
QNYSPIFMSTTYALAFGLSFASITSVIFHVILYHGKEIYDRLRDPPAPDIHEKLMKAYDEVPFYWYLSVFLAFFGMMMGT
IYGWKTETPWWVIIVGVIFSAVWFIPIGIVQAITNIQLGLNVFTEFIVGYMYPGRPLAMMIFKTVGYITMTQGLAFAADL
KFGHYMKLPPRIMFYTQMIATIWSCFVQIGVLDWALGNIDNVCQADQPDNYTCPNATVFFNSSVIWGVIGPKRMFSGKNT
YTGLQYFWLAGVLGTILFWALWKKWPQKWWGQLNGPLIFGGTGYIPPATPVNYLAWSGIGLFFNYYLKKIFADWWQKYNF
TLSAALDTGTQLSVIILFFCLQLPMVNFPDWWGNDGAFNTLDATGAAVRKLVNESAGEFFGPAEW