TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 243 - 267
TMS 2: 405 - 430
TMS 3: 493 - 516
TMS 4: 530 - 548
TMS 5: 558 - 583
TMS 6: 595 - 615
TMS 7: 625 - 648
TMS 8: 683 - 706
TMS 9: 747 - 767
TMS 10: 781 - 805
TMS 11: 815 - 838
TMS 12: 852 - 877
TMS 13: 887 - 907

MAKNNHISASGNSTSGDHRLKEEVLTPTTSASTPHRIFSVDDDPKEIQNDIRYLEGLHEGLKFALHANKSKRSVSSQSPI
VHSSNNTLHHHEHQQHLPPTLESLSSKSHSVPDLNTATPSSPKRMHSSIRELPHDDNDDEDANDDSRFIIHDSHGHDLLI
DEINCQSPSHLENNDQASNASSTESFTLRERQDAINETHPFGIRIWKPALYKKHRSVQRTAAQDIHETQLKTITWEVTCS
NVLWFILFGFPIAILFYSAAIVVFLLGGGGLVTNSAKEYSKCLYKLANYFLWPFGKMVYLLQDEQYLQEDKDEGISMQQF
YNWVTSYSNRLVFHQSQAKFQQREDHPAPATESSSLMPPANTTATPLNSNHPSYNSIRHEIPHAAAQRRYFGRGKWSWGR
VLFYTIFHLVLQPILAVLSLCLWLLVFTIPMSNVLWQIMYHCRRHPLALGFKYVENSSQSHENEITQQQLNKNILLCTFR
AAGWHYYKYTVDGTNVIVVNLISIVFFTIFDFYVLKNFLHWKTWFTYESSIFILCLTSTIPLAFYIGQAVASISAQTSMG
VGAVINAFFSTIVEIFLYCVALQQKKGLLVEGSMIGSILGAVLLLPGLSMCGGALNRKTQRYNPASAGVSSALLIFSMIV
MFVPTVLYEIYGGYSVNCADGANDRDCTFSHPPLKFNRLFTHVIQPMSISCAIVLFCAYIIGLWFTLRTHAKMIWQLPIA
DPTSTAPEQQEQNSHDAPNWSRSKSTCILLMSTLLYAIIAEILVSCVDAVLEDIPSLNPKFLGLTIFALIPNTTEFLNAI
SFAIHGNVALSMEIGSAYALQVCLLQIPSLVIYSIFYTWNVKKSMINIRTQMFPLVFPRWDIFGAMTSVFMFTYLYAEGK
SNYFKGSMLILLYIIIVVGFYFQGALSE