TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MTKKPYFRLSIISCLLISCYVKAETQSIKDTKEAISSEVDTQSTEDSELETISVTAEKVRDRKDNEVTGLGKIIKTSESI
SREQVLNIRDLTRYDPGISVVEQGRGASSGYSIRGMDRNRVALLVDGLPQTQSYVVQSPLVARSGYSGTGAINEIEYENV
KAVEISKGGSSSEYGNGALAGSVTFQSKSAADILEGDKSWGIQTKNAYSSKNKGFTHSLAVAGKQGGFEGLAIYTQRNSI
ETQVHKDALKGVQSYNRLIAKPENQSAYFVMEDECPKGYDECIPSAKPPAILSTKKETVSVSDYTGANRIKPNPMKYESQ
SWFLRGGYHFSEQHYIGGIFEFTQQKFDIRDMTFPAYLSPTEKGDLANRPFYPKQDYGAYQHIEDGRGVKYASGLYFDEH
HRKQRVGIEYIYENKNKAGIIDKAVLSANQQNIILDSYMRHTHCSLYPNPSKNCRPTLDKPYSYYRSDRNVYKEKHNMLQ
LNLEKKIQQNWLTHQIVFNLGFDDFTSALQHKDYLTRRVIATADSISDKTGKTRRNGLREYPYLYPKPKPYFAGEDHCNY
QGSSSNYRDCKVRLIKGKNYYFAARNNMALGKYVDLGLGIRYDVSRTKANESTISVGKFKNFSWNTGIVIKPTEWLDLSY
RLSTGFRNPSFAEMYGWRYGGKNDEVYVGKFKPETSRNQEFGLALKGDFGNIEISHFSNAYRNLIAFAEELSKNGTGKGN
YGYHNAQNAKLVGVNITAQLDFNGLWKRIPYGWYATFAYNRVKVKDQKINAGLASVSSYLFDAIQPSRYIIGLGYDHISN
TWGVNATFTQSKAKSQNELLGKRALGNNSRDVKSTRKLTRAWHILDVSGYYMANKNIMLRLGIYNLFNYRYVTWEAVRQT
AQGAVNQHQNVGNYTRYAASGRNYTLTLEMKF
Create a helical wheel plot for a TMS: