TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 40
TMS 2: 83 - 101
TMS 3: 115 - 133
TMS 4: 141 - 159
TMS 5: 189 - 207
TMS 6: 211 - 230
TMS 7: 236 - 260
TMS 8: 268 - 287
TMS 9: 301 - 320
TMS 10: 364 - 381
TMS 11: 387 - 405
TMS 12: 409 - 428
TMS 13: 456 - 474

MTKFGFLRLSYEKQDTLLKLLILSMAAVLSFSTRLFAVLRFESVIHEFDPYFNYRTTRFLAEEGFYKFHNWFDDRAWYPL
GRIIGGTIYPGLMITSAAIYHVLHFFHITIDIRNVCVFLAPLFSSFTTIVTYHLTKELKDAGAGLLAAAMIAVVPGYISR
SVAGSYDNEGIAIFCMLLTYYMWIKAVKTGSICWAAKCALAYFYMVSSWGGYVFLINLIPLHVLVLMLTGRFSHRIYVAY
CTVYCLGTILSMQISFVGFQPVLSSEHMAAFGVFGLCQIHAFVDYLRSKLNPQQFEVLFRSVISLVGFVLLTVGALLMLT
GKISPWTGRFYSLLDPSYAKNNIPIIASVSEHQPTTWSSYYFDLQLLVFMFPVGLYYCFSNLSDARIFIIMYGVTSMYFS
AVMVRLMLVLAPVMCILSGIGVSQVLSTYMKNLDISRPDKKSKKQQDSTYPIKNEVASGMILVMAFFLITYTFHSTWVTS
EAYSSPSIVLSARGGDGSRIIFDDFREAYYWLRHNTPEDAKVMSWWDYGYQITAMANRTILVDNNTWNNTHISRVGQAMA
STEEKAYEIMRELDVSYVLVIFGGLTGYSSDDINKFLWMVRIGGSTDTGKHIKENDYYTPTGEFRVDREGSPVLLNCLMY
KMCYYRFGQVYTEAKRPPGFDRVRNAEIGNKDFELDVLEEAYTTEHWLVRIYKVKDLDNRGLSRT
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13