TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 91 - 114
TMS 2: 118 - 140
TMS 3: 160 - 178
TMS 4: 202 - 220
TMS 5: 234 - 253
TMS 6: 283 - 308
TMS 7: 328 - 346
TMS 8: 376 - 394
TMS 9: 424 - 443
TMS 10: 451 - 476
TMS 11: 500 - 523
TMS 12: 531 - 549

MKMPLKKMFTSTSPRNSSSLDSDHDAYYSKQNPDNFPVKEQEIYNIDLEENNVSSRSSTSTSPSARDDSFAVPDGKDENT
RLRKDLKARHISMIAIGGSLGTGLLIGTGTALLTGGPVAMLIAYAFVGLLVFYTMACLGEMASYIPLDGFTSYASRYVDP
ALGFAIGYTYLFKYFILPPNQLTAAALVIQYWISRDRVNPGVWITIFLVVIVAINVVGVKFFGEFEFWLSSFKVMVMLGL
ILLLFIIMLGGGPNHDRLGFRYWRDPGAFKEYSTAITGGKGKFVSFVAVFVYSLFSYTGIELTGIVCSEAENPRKSVPKA
IKLTVYRIIVFYLCTVFLLGMCVAYNDPRLLSTKGKSMSAAASPFVVAIQNSGIEVLPHIFNACVLVFVFSACNSDLYVS
SRNLYALAIDGKAPKIFAKTSRWGVPYNALILSVLFCGLAYMNVSSGSAKIFNYFVNVVSMFGILSWITILIVYIYFDKA
CRAQGIDKSKFAYVAPGQRYGAYFALFFCILIALIKNFTVFLGHKFDYKTFITGYIGLPVYIISWAGYKLIYKTKVIKST
DVDLYTFKEIYDREEEEGRMKDQEKEERLKSNGKNMEWFYEKFLGNIF