TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 61 - 81
TMS 2: 111 - 130
TMS 3: 140 - 159
TMS 4: 171 - 189
TMS 5: 199 - 217
TMS 6: 233 - 252
TMS 7: 321 - 340
TMS 8: 360 - 378
TMS 9: 388 - 407
TMS 10: 427 - 452
TMS 11: 462 - 481
TMS 12: 493 - 512

MSGVNNTSANELSTTMSNSNSAVGAPSVKTEHGDSKNSLNLDANEPPIDLPQKPLSAYTTVAILCLMIAFGGFIFGWDTG
TISGFVNLSDFIRRFGQKNDKGTYYLSKVRMGLIVSIFNIGCAIGGIVLSKVGDIYGRRIGLITVTAIYVVGILIQITSI
NKWYQYFIGRIISGLGVGGIAVLSPMLISEVAPKHIRGTLVQLYQLMGTMGIFLGYCTNYGTKNYHNATQWRVGLGLCFA
WATFMVSGMMFVPESPRYLIEVGKDEEAKRSLSKSNKVSVDDPALLVEYDTIKAGIELEKLAGNASWSELLSTKTKVFQR
VLMGVMIQSLQQLTGDNYFFYYGTTIFKSVGLKDSFQTSIIIGVVNFFSSFIAVYTIERFGRRTCLLWGAASMLCCFAVF
ASVGVTKLWPQGSSHQDITSQGAGNCMIVFTMFFIFSFATTWAGGCYVIVSETFPLRVKSRGMAIATAANWMWGFLISFF
TPFITGAINFYYGYVFLGCLVFAYFYVFFFVPETKGLTLEEVNTMWLEGVPAWKSASWVPPERRTADYDADAIDHDNRPI
YKRFFSS