TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 60 - 77
TMS 2: 103 - 128
TMS 3: 134 - 153
TMS 4: 179 - 197
TMS 5: 213 - 231
TMS 6: 257 - 274
TMS 7: 290 - 308
TMS 8: 334 - 359
TMS 9: 375 - 395
TMS 10: 421 - 446
TMS 11: 476 - 501

MDHAEENEILAATQRYYVERPIFSHPVLQERLHTKDKVPDSIADKLKQAFTCTPKKIRNIIYMFLPITKWLPAYKFKEYV
LGDLVSGISTGVLQLPQGLAFAMLAAVPPIFGLYSSFYPVIMYCFLGTSRHISIGPFAVISLMIGGVAVRLVPDDIVIPG
GVNATNGTEARDALRVKVAMSVTLLSGIIQFCLGVCRFGFVAIYLTEPLVRGFTTAAAVHVFTSMLKYLFGVKTKRYSGI
FSVVYSTVAVLQNVKNLNVCSLGVGLMVFGLLLGGKEFNERFKEKLPAPIPLEFFAVVMGTGISAGFNLKESYNVDVVGT
LPLGLLPPANPDTSLFHLVYVDAIAIAIVGFSVTISMAKTLANKHGYQVDGNQELIALGLCNSIGSLFQTFSISCSLSRS
LVQEGTGGKTQLAGCLASLMILLVILATGFLFESLPQAVLSAIVIVNLKGMFMQFSDLPFFWRTSKIELTIWLTTFVSSL
FLGLDYGLITAVIIALLTVIYRTQSPSYKVLGKLPETDVYIDIDAYEEVKEIPGIKIFQINAPIYYANSDLYSNALKRKT
GVNPAVIMGARRKAMRKYAKEVGNANMANATVVKADAEVDGEDATKPEEEDGEVKYPPIVIKSTFPEEMQRFMPPGDNVH
TVILDFTQVNFIDSVGVKTLAGIVKEYGDVGIYVYLAGCSAQVVNDLTRNRFFENPALWELLFHSIHDAVLGSQLREALA
EQEASAPPSQEDLEPNATPATPEA
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11