TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKIFSVRQTVLPALLVLSPVVFAADEQTMIVSAAPQVVSELDTPAAVSVVDGEEMRLATPRINLSESLTGVPGLQVQNRQ
NYAQDLQLSIRGFGSRSTYGIRGIRLYVDGIPATMPDGQGQTSNIDLSSVQNVEVLRGPFSALYGNASGGVMNVTTQTGQ
QPPTIEASSYYGSFGSWRYGLKATGATGDGTQPGDVDYTVSTTRFTTHGYRDHSGAQKNLANAKLGVRIDEASKLSLIFN
SVDIKADDPGGLTKAEWKANPQQAPRAEQYDTRKTIKQTQAGLRYERSLSSRDDMSVMMYAGERETTQYQSIPMAPQLNP
SHAGGVITLQRHYQGIDSRWTHRGELGVPVTFTTGLNYENMSENRKGYNNFRLNSGMPEYGQKGELRRDERNLMWNIDPY
LQTQWQLSEKLSLDAGVRYSSVWFDSNDHYVTPGNGDDSGDASYHKWLPAGSLKYAMTDAWNIYLAAGRGFETPTINELS
YRADGQSGMNLGLKPSTNDTIEIGSKTRIGDGLLSLALFQTDTDDEIVVDSSSGGRTTYKNAGKTRRQGAELAWDQRFAG
DFRVNASWTWLDATYRSNVCNEQDCNGNRMPGIARNMGFASIGYVPEDGWYAGTEARYMGDIMADDENTAKAPSYTLVGL
FTGYKYNYHNLTVDLFGRVDNLFDKEYVGSVIVNESNGRYYEPSPGRNYGVGMNIAWRFE