TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 512 - 533
TMS 2: 545 - 568
TMS 3: 588 - 611
TMS 4: 623 - 642
TMS 5: 656 - 681
TMS 6: 762 - 782
TMS 7: 1227 - 1250
TMS 8: 1264 - 1289
TMS 9: 1315 - 1338
TMS 10: 1350 - 1375
TMS 11: 1465 - 1487

MSTANTSLSQQLDENPWVDASDNSSVQEYQGFDATASHNIQDLARKLTHGSTNGDHHSANDLARYLSHMSDIPGVSPFNG
NISHEQLDPDSENFNAKYWVKNLKKLFESDSDYYKPSKLGVAYRNLRAYGIANDSDYQPTVTNALWKFTTEAINKLKKPD
DSKYFDILKSMDAIMRPGELTVVLGRPGAGCSTLLKTIAVNTYGFHIGKESQITYDGLSPHDIERHYRGDVIYSAETDVH
FPHLSVGDTLEFAARLRTPQNRGEGIDRETYAKHMASVYMATYGLSHTRNTNVGNDFVRGVSGGERKRVSIAEASLSGAN
IQCWDNATRGLDSATALEFIRALKTSATILDTTPLIAIYQCSQDAYELFDNVVVLYEGYQIFFGKASKAKEYFENMGWKC
PQRQTTADFLTSLTNPAEREPLPGYEDKVPRTAQEFETFWKNSPEYAELTKEIDEYFVECERSNTGETYRESHVGKQSNN
TRPSSPYTVSFFMQVRYVIARNFLRMKGDPSIPLISILSQLVMGLILASVFFNLRKSTDTFYFRGGALFFSVLFNAFSSL
LEILSLYEARPIVEKHRKYALYRPSADALASIISELPVKLLMTMSFNIVYYFMVNLRRTAGNFFFYWLMCASCTLVMSHM
FRSIGAVTTTIATAMSLSTVFLLAMIIYAGFVLPIPYILGWSRWIRYINPVTYIFESLMVNEFHGREFECGQYIPSGPGF
ENLPVENKVCTTVGSTPGSTVVQGTEYIKLAYQFYSSHKWRNFGITVAFAVFFLGVYVALTEFNKGASQKGEIVLFLKGS
LKKHKRKTAASNKGDIEAGPVAGKLDYQDEAEAVNNEKFTEKGSTGSVDFPENREIFFWRDLTYQVKIKKEDRVILDHVD
GWVKPGQITALMGASGAGKTTLLNCLSERVTTGIITDGERLVNGHALDSSFQRSIGYVQQQDVHLETTTVREALQFSAYL
RQSNKISKKEKDDYVDYVIDLLEMTDYADALVGVAGEGLNVEQRKRLTIGVELVAKPKLLLFLDEPTSGLDSQTAWSICK
LMRKLADHGQAILCTIHQPSALIMAEFDKLLFLQKGGRTAYFGELGENCQTMINYFEKYGADPCPKEANPAEWMLQVVGA
APGSHAKQDYFEVWRNSSEYQAVREEINRMEAELSKLPRDNDPEALLKYAAPLWKQYLLVSWRTIVQDWRSPGYIYSKLI
LVISSSLFIGFSFFKSKNNLQGLQSQMLAVFMFFVPFTTFIDQMLPYFVKHRAVYEVREAPSRTFSWFAFIAGQITSEIP
FQIVVGTISYFCWYYPVGLYANAEPTDSVNSRGVLMWMLLTAFYVYTSTMGQLAISLNELIDNAANLATTLFTLCLMFCG
VLAGPNVIPGFWIFMYRCNPFTYLIQAILSTGLANAKVTCAPRELVTLKPPMGETCSSFIGPYTEAAGGYFSTNSDGTCS
VCRIDSTNQFLESINALFSQRWRNFGIFVAFIGINIILTIFFYWLARVPKGNREKKMKK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11