TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

SFIPTEGKYIRVMDFYNSEYPFCIHAPSAPNGDIMTEICSRENNQYFIFFPTDDGRVIIANRHNGSVFTGEATSVVSDIY
TGSPLQFFREVKRTMETYYLAIQNPESATDVRALEPHSHELPSRLYYTNNIENNSNILISNKEQIYLTLPSLPENEQYPK
TPVLSGIDDIGPNQSEKSIIGSTLIPCIMVSDFISLGERMKTTPYYYVKHTQYWQSMWSALFPPGSKETKTEKSGITDTS
QISMTDGINVSIGADFGLRFGNKTFGIKGGFTYDTKTQITNTSQLLIETTYTREYTNTENFPVRYTGYVLASEFTLHRSD
GTQVNTIPWVALNDNYTTIARYPHFASEPLLGNTKIITDDQN