TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MPIPFKPVLAVAAIAQAFPAFAADPAPQSAQTLNEITVTGTHKTQKLGEEKIRRKTLDKLLVNDEHDLVRYDPGISVVEG
GRAGSNGFTIRGVDKDRVAINVDGLAQAESRSSEAFQELFGAYGNFNANRNTSEPENFSEVTITKGADSLKSGSGALGGA
VNYQTKSASDYVSEDKPYHLGIKGGSVGKNSQKFSSITAAGRLFGLDALLVYTRRFGKETKNRSTEGNVEIKNDGYVYNP
TDTGGPSKYLTYVATGVARSQPDPQEWVNKSTLFKLGYNFNDQNRIGWIFEDSRTDRFTNELSNLWTGTTTSAATGDYRH
RQDVSYRRRSGVEYKNELEHGPWDSLKLRYDKQRIDMNTWTWDIPKNYDLRGINSEVYHSFRHIRQNTAQWTADFEKQLD
FSKAVWAAQYGLGGGRGDNANSDYSYFVKLYDPKILTSNQAKITMLIENRSKYKFAYWNNVFHLGGNDRFRLNAGIRYDK
NSSSAKDDPKYTTAIRGQIPHLGSERAHAGFSYGTGFDWRFTKHLHLLAKYSTGFRAPTSDETWLLFPHPDFYLKANPNL
KAEKAKNWELGLAGSGKAGNFKLSGFKTKYRDFIELTYMGVSSDNPNKPTYAPLSDGTALVSSPVWQNQNRSSAWVKGLE
FNGTWNLDSIGLPQGTHAGVNVSYIKGKAKQTNGQETPINALSPWSAVYNLGYDAPSKRWGINAYATRTAAKKPSDTVHS
NDDLNNPWPYAKHSKAYTLFDLSAYLNIGKQVTLRAAAYNITNKQYYTWESLRSIREFGTVNRVDNKTHAGIQRFTSPGR
SYNFTIEAKF