TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 29 - 52
TMS 2: 307 - 332

MHIKKPDSLWDSLLIYTTVKVVKIRDWRLGVLHYAFMLGILGYVAVYAVWLNKGYLQKDQPVGSVRSTLAPPDQLNATNT
FPYCSQYQPAYQGFNNFPCIYYSGHDVQMPDALANPFMIVTRTKSFTLNGSPNINCTGRFIDQPECIITNKQTKDPTAGT
TQRYYTAGIEDYTLFMEHVVYGRSSHFSGRNEDMEERFYDSKGDLMTIDTNTGDIITVRQLLSMAGITSLDTISSISNHT
ARYDGVQIMVIIDYQSEILNSNKYTYTVRASQIIGVDTTVTTSTQDGSVVTYNGIIVSYIQTGTIGVFSFPALLTSIIGG
AVLTGVATTVVDLMAVYLMPEKEWYSEKKFDDSLARPERNTISLPELEEPLLY
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2