TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 81 - 99
TMS 2: 109 - 127
TMS 3: 139 - 157
TMS 4: 171 - 188
TMS 5: 194 - 211
TMS 6: 215 - 232
TMS 7: 238 - 255
TMS 8: 265 - 283
TMS 9: 295 - 313
TMS 10: 323 - 341
TMS 11: 353 - 371
TMS 12: 375 - 393
TMS 13: 399 - 416
TMS 14: 434 - 451
TMS 15: 471 - 489
TMS 16: 493 - 510
TMS 17: 522 - 540
TMS 18: 550 - 567

MTGEEDSRIDDLEEKVENIDDRLSRIEDALTGDKEDIGGSLENNFDSSSDSSEERDDSSEDSGMKSPSLESEVGLKWLGR
IGVLAFVLGIAFSIRYAIQQDLIGYTTRIVLGLIAGLGISGLGWFAKEKFSGYERWGRTLMGGGTGIVYFVVYASYHFSG
YQQAIGLTLEQNVFFLAAVALGMFAIAVRENSKVFGAEAVTAGFATAYLGTNIGYYILIYVGLLAGGTALLSYYKNWLAI
HLYAFISTMGIYRIWSEIGGHESGLIFLTSMLALFTASSSAILHKLRELNDLDRVLGLASIYVTPLLFTALATLEFMESG
IEYLYGIYFGIFALQTLVYFVSQNLDVDLENHYLFSGIPFGLTGIFLYFSDFWTTVVYSALAILLVFLSLNLGRKEISYG
GYFVSAVAGSKVLIYDSWRLAGLSYSNPLSSTRLFAYLAVITGFTVIYLLSRLNRDGLRKMNLDYNLVERAFSWSIVLLS
MTAIGLEIEGFRLSVLWGVYGLCLLIMGIKLRLTYFRRQSIAVLGITTFKVFIVDTSGLDTFSRTVSFLVLGILLIASSY
IYTNYSNRIEEAVG