TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 25
TMS 2: 45 - 63
TMS 3: 75 - 93
TMS 4: 105 - 123
TMS 5: 158 - 176
TMS 6: 207 - 227
TMS 7: 241 - 259
TMS 8: 279 - 299

MLQFSTFLVLLYISISYVLPLYATSQPEGSKRDNPRTIKSRMQKLTIMLISNLFLVPFLQSQLSSTTSHISFKDAFLGLG
IIPGYYAALPNPWQFSQFVKDLTKCVAMLLTLYCGPVLDFVLYHLLNPKSSILEDFYHEFLNIWSFRNFIFAPITEEIFY
TSMLLTTYLNLIPHSQLSYQQLFWQPSLFFGLAHAHHAYEQLQEGSMTTVSILLTTCFQILYTTLFGGLTKFVFVRTGGN
LWCCIILHALCNIMGFPGPSRLNLHFTVVDKKAGRISKLVSIWNKCYFALLVLGLISLKDTLQTLVGTPGYRITL