TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 309 - 334
TMS 2: 358 - 377
TMS 3: 397 - 415
TMS 4: 423 - 448
TMS 5: 500 - 518
TMS 6: 542 - 561
TMS 7: 625 - 650
TMS 8: 674 - 694
TMS 9: 704 - 724
TMS 10: 754 - 772
TMS 11: 784 - 802

MSSVNQIYDLFPNKHNIQFTDSHSQEHDTSSSLAKNDTDGTISIPGSIDTGILKSIIEEQGWNDAELYRSSIQNQRFFLT
DKYTKKKHLTMEDMLSPEEEQIYQEPIQDFQTYNKRVQREYELRERMEEFFRQNTKNDLHILNEDSLNQQYSPLGPADYV
LPLDRYSRMKHIASNFFRKKLGIPRKLKRRSHYNPNAEGHTKGNSSILSSTTDVIDNASYRNIAIDENVDITHKEHAIDE
INEQGASGSESVVEGGSLLHDIEKVFNRSRATRKYHIQRKLKVRHIQMLSIGACFSVGLFLTSGKAFSIAGPFGTLLGFG
LTGSIILATMLSFTELSTLIPVSSGFSGLASRFVEDAFGFALGWTYWISCMLALPAQVSSSTFYLSYYNNVNISKGVTAG
FITLFSAFSIVVNLLDVSIMGEIVYVAGISKVIIAILMVFTMIILNAGHGNDIHEGVGFRYWDSSKSVRNLTYGLYRPTF
DLADAGEGSKKGISGPKGRFLATASVMLISTFAFSGVEMTFLASGEAINPRKTIPSATKRTFSIVLISYVFLIFSVGINI
YSGDPRLLSYFPGISEKRYEAIIKGTGMDWRLRTNCRGGIDYRQISVGTGYSSPWVVALQNFGLCTFASAFNAILIFFTA
TAGISSLFSCSRTLYAMSVQRKAPPVFEICSKRGVPYVSVIFSSLFSVIAYIAVDQTAIENFDVLANVSSASTSIIWMGL
NLSFLRFYYALKQRKDIISRNDSSYPYKSPFQPYLAIYGLVGCSLFVIFMGYPNFIHHFWSTKAFFSAYGGLMFFFISYT
AYKVLGTSKIQRLDQLDMDSGRREMDRTDWTEHSQYLGTYRERAKKLVTWLI