TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 38 - 61
TMS 2: 75 - 93
TMS 3: 103 - 121
TMS 4: 127 - 151
TMS 5: 163 - 185
TMS 6: 191 - 209
TMS 7: 235 - 253
TMS 8: 259 - 276
TMS 9: 294 - 314
TMS 10: 332 - 352
TMS 11: 366 - 386
TMS 12: 412 - 435
TMS 13: 447 - 470
TMS 14: 529 - 553

MQTLDETSNLLPPPEEAEAPPLEQKFHEYNLALPKFPILFSLWLGSFLSSLDSTIVANIMNRVAEEFSESSKKQWIATSF
LLTNTAFQPLYGKLSDITGRKSALLTAQFFFGLGCLLTCFARNVTEFSIARAICGIGAGGLNAISSIAVSDICTARERGV
YQGYANIVFGFGQLLGAPLGGVFIETIGWRALFGIQVPVIMLCSVLAIKNINIKLFHVPPMKERYTLKNLSRIDIFGSLS
LVATISGVLFLCSSQLNKLYLALFTIGSFIVFILVERYYATEKILPFELLTRSFCLSSAVTVISSFVVFGEIFRSPIYLQ
LLQNISVTKTGLFLIFPSISVAVGSLVTGWVLRNTKINLAHCAYQIIFGGMIMQLLGLGLGYFLLSHLNPDYTIYDMLES
ITFRSNSIWWKLIYVFASVLVSFGYACLLVATLVSIVFTVEKSQQGTMTGVFYLWRSIGNVLGASLTLVSYENSLSSMLW
NYMFKTKRDDEYHFTKKQYYSLINDSSYLRGPNFPTDIFVRILDVYKKAFLISYIPNIALAAVGIVLSLYLVKHTYKRSS
SS
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14