TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRLDEYVHSEGYTESRSKAQDIILAGCVFVNGVKVTSKAHKIKDTDNIEVVQNIKYVSRAGEKLEKAFVEFGISVENKIC
LDIGASTGGFTDCLLKHGAKKVYALDVGHNQLVYKLRNDNRVVSIEDFNAKDINKEMFNDEIPSVIVSDVSFISITKIAP
IIFKELNNLEFWVTLIKPQFEAERGDVSKGGIIRDDILREKILNNAISKIIDCGFKEVNRTISPIKGAKGNIEYLAHFII
Create a helical wheel plot for a TMS: