TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26
TMS 2: 40 - 60
TMS 3: 76 - 101
TMS 4: 140 - 158
TMS 5: 174 - 194
TMS 6: 224 - 244

MDNEIVALCGFFVAIALVLSCISIITHLKNYKKPVLQRSVVRILMMIVIYSSVSFLSVYNEKIGSIFEPFREIYEAFALY
CFFCLLIDYLGGERAAVISLHGHLPRPRLWPLNYLQDDIDLSDPYTFLSIKRGILQYTWLKPFLVIAVLLTKVTGVYDRE
DQPVYASADLWIGLVYNISITLSLYSLTTFWVCLHEELAPFRPFPKFLSVKAIIFASYWQQTVLSITNWLGLLNGTGWIY
SLLNQNVLMCLEMPFFALSHWYAFRIEDYDTPTWLSCARLPLLKAFKDVIGLKDVWCDSLQTLHGDRYVYQNFEPGENLI
PSRNDGRINRTSHGLRYSQGGQSKYWISRYDQSRVRLINNSQNSPQSNKSYFSIPGMSTSHFENGLQFEIDDEMEPLYNQ
AKQMRYGDYNYPVLLVNNTHASSSYT