TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 76 - 94
TMS 2: 104 - 127
TMS 3: 157 - 180
TMS 4: 188 - 208
TMS 5: 238 - 256
TMS 6: 266 - 289
TMS 7: 319 - 343
TMS 8: 359 - 383
TMS 9: 413 - 437
TMS 10: 457 - 481
TMS 11: 511 - 535

MGTIGNNSHEGDHHGVNFTAQRGFYTKLKSGLKETFFPDDPFRQIKEEENRSRRIIKGVQYYVPIFEWLPNYTLRLFISD
FISGLTITSLAIPQGISYAKLANLPPIVGLYSSFVPPLVYAIFGSSRHMAVGTLAAASLLIGQTISTVASPETDPTLYLH
LIFTTTFVTGVFQACLGIFRLGILVDFFSHSTITGFMGGTAFILIAQQLKGFFGMKHFSTKTNLVEVAKSIITNRHEIRW
ETTVLGLVFLAFLQFTRHVRNKRPKLFWVSAIAPMTVVIVGSIFVYLVHGQKHGIPIVGHLDRGLNPWSIQYFNFDSKYL
PAVMQAALITGVLSLAEGIAIGRSFSVTDNTPHDGNKEMVAFGLMNLFGSFTSCYLTSGPFSKTAVNYNAGGKTAMTNVV
QAVLMALTLQFLAPLFGFTPLVALSAIITSAMLGLVNYTEVIYLYKVDKFDFVICMAAFLGVAFLGMDYGLMISVGLGVI
RALLYVARPATCKLGKLNEFGIYRDVEQYPASTFPGLIIVQLGSPVYFSNSVYVKERVMRYIKSQQRSNEDVVEQVILDM
SGVTSIDTTAIEGLLELNKMLEKNGIEMFLVNPRLEVMEKLIISKFVDKLGKESFYLTLDDAVKASQYSLKKNDNGDIVH
ETSHA
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11