TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 24 - 42
TMS 2: 84 - 102
TMS 3: 126 - 144
TMS 4: 195 - 213
TMS 5: 237 - 255
TMS 6: 298 - 316

MAEVLTVLEQPNSIKDFLKQDSNIAFLAGGVAGAVSRTVVSPFERVKILLQVQSSTTSYNRGIFSSIRQVYHEEGTKGLF
RGNGLNCIRIFPYSAVQFVVYEACKKKLFHVNGNNGQEQLTNTQRLFSGALCGGCSVVATYPLDLIKTRLSIQTANLSSL
NRSKAKSISKPPGIWQLLSETYRLEGGLRGLYRGVWPTSLGVVPYVALNFAVYEQLREFGVNSSDAQPSWKSNLYKLTIG
AISGGVAQTITYPFDLLRRRFQVLAMGGNELGFRYTSVWDALVTIGRAEGVSGYYKGLAANLFKVVPSTAVSWLVYEVVC
DSVRNW
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6