TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 32
TMS 2: 92 - 113
TMS 3: 139 - 159
TMS 4: 389 - 409
TMS 5: 435 - 460
TMS 6: 478 - 498
TMS 7: 524 - 549
TMS 8: 577 - 602
TMS 9: 606 - 626
TMS 10: 638 - 659
TMS 11: 663 - 683

MADSSSTSAFISTLIIYGLTAVVFVWLFLLLRPKNRRVYEPRSLKDIQTIPEEERTEPVPEGYFGWVEYLLSKPHSFLIQ
HTSVDGYFLLRYIGIVGSLSFVGCLLLLPILLPVNATNGNNLQGFELLSFSNVTNKNRFYAHVFLSWIFFGLFTYVIYKE
LYYYVVFRHAMQTTPLYDGLLSSRTVIVTELHKSIAQEGEMQMRFPKASNVAFAYDLSDLQELCKERAKNAAKYEAALNK
VLNKCVKMTRNKTQKQLDKLYNNGTKPKDDLETYVPHKKRPKHRLGKLPLCLGGKKVNTLSYSSKRIGELNEEIHEKQAD
WASNDRQPACFIQFETQLEAQRCYQSVEAILGKKNFGKRLIGYSPEDVNWGSMRLSSKERHSRRAVANTIMVLLIIFWAF
PVAVVGIISNVNFLTDKVPFLRFINNMPTFLMGVITGLLPTIALVVLMSLVPPFIVMLGKLSGCVTRQETDLYSQAWYYA
FAVIQIFLVVTATSSASSTVDSIIDRPRSAMTLLANNLPKASNFYIMYFILKGLTGPTWTILQAVNLLLSKVLGRVLDST
PRQKWNRYNTLATPRMGIVYPGIEILVCIYICYSIIAPILLFFSTVMLTLLYVAYLYNLNYVFGFSFDLKGRNYPRALFQ
IFVGIYLSEVCLLGLFIMAKTWGPLVLEVFWIVVTALAHIYMKRKFIPLFDAVPLSAIRHARGEPGYSYPTSDLGLQEIK
DIADEMKGKYEQDNTHGILTPVTKDDLKKANLIPDNDGSSENGTPSNPFESGSERASLSGSNAESDSIKKLNDTVIKKSS
TLSSSTKDNNESTFVPEGEKFRKFHYSDVEALRNKRPYDEDDHSKHGPEGAVPVNADAGVIYSDPAAVMKEPQAFPPDVL
ETNTWTRRILQFFNPRRSYPFDSVRMRFPLVFNTSIEYDEEYLSSAYTDPCVREKDPIVWCCKDPLGVSKQQIQEARSNG
LDVRDDFTRYDEKGKVIFTYNPPDYEPEAKK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11