TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 141 - 160
TMS 2: 168 - 188
TMS 3: 218 - 243
TMS 4: 251 - 276
TMS 5: 306 - 325
TMS 6: 355 - 373
TMS 7: 403 - 422
TMS 8: 444 - 462
TMS 9: 488 - 506
TMS 10: 536 - 554

MSREGYPNFEEVEIPDFQETNNTVPDLDDLELEYDQYKNNENNDTFNDKDLESNSVAKHNAVNSSKGVKGSKIDYFNPSD
VSLYDNSVSQFEETTVSLKEYYDHSIRSHLTVKGACSYLKSVFPIINWLPHYNFSWFTADLIAGITIGCVLVPQSMSYAQ
VATLPAQYGLYSSFIGAYSYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVIADVTAKYPDGDSAITGPVIATTLALLCGIISAAVG
FLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSAFNILWGQVPALMGYNSLVNTRAATYKVVIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYVWK
WWCGTYGPRLNDRYNSKNPRLHKIIKWTYFYAQASRNGIIIIVFTCIGWAITRGKSKSERPISILGSVPSGLKEVGVFHV
PPGLMSKLGPNLPASIIVLLLEHIAISKSFGRINDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTFFNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTP
LSGLFSGSCVLLALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFASIEDGIYFA
MCWSCAMLILKVAFPAGKFLGRVEVAEVTDAYVRPDSDVVSYVSENNNGISTLEDGGEDDKESSTKYVTNSSKKIETNVQ
TKGFDSPSSSISQPRIKYHTKWIPFDHKYTRELNPDVQILPPPDGVLVYRLSESYTYLNCSRHYNIITEEVKKVTRRGQL
IRHRKKSDRPWNDPGPWEAPAFLKNLKFWKKRENDPESMENAPSTSVDVERDDRPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVD
LRKAINQYADRQVEFHFVGIISPWVKRGLISRGFGTLNEEYSDESIVAGHTSYHVARVPQGEENPEKYSVYTASGTNLPF
FHIDIPDFAKWDI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10