TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 88 - 108
TMS 2: 122 - 147
TMS 3: 161 - 179
TMS 4: 183 - 203
TMS 5: 221 - 246
TMS 6: 262 - 282
TMS 7: 312 - 337
TMS 8: 353 - 372
TMS 9: 380 - 399
TMS 10: 411 - 431
TMS 11: 443 - 463
TMS 12: 471 - 496

MEPSQRSGSFSSISRRRSRVDSRPTYFKVTSKDLGFVDQVSEEYEFYTYPKKASEVESVTETFQSNRSSLVPTYPVDENA
NKLPPKVSIAFILINSLMSDMSLAVALPTSASYTQSLGGTNAFSGLVIGIPTLISLIFLYPMLCFANPKSANGYTLYFRP
MVVSSFAHIFGHLLYCMAYRANWIYLILIGRMLNGIGFTTFLYHKKYTTDKLLVGQNRRTFLATMNILAQTLGFMAGPFL
GGILAKATIHSKNAVWNQYTVASWVMLFMWFFYMLTIIFFFKEVTADKSEKVSQQKENDDEDRPKLSWKHKFLLFFLAEV
AFIAYFTVNGYQASISIYTGKLYNYDAFQSGNFIALSALIVAPFILASSFLSRWLEDRHIMLGGLFLGILAVAIHLVLDA
VHKLPMQVYFFLYSLMIYGYSIGSAPLISLSSKQLHPRHHNTASIVVQVGVSLSNTFGSICGGAIYNITTVGFISLCLGL
AAVVYMQLIFMWGSLKCKTH