TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 141 - 166
TMS 2: 180 - 200
TMS 3: 220 - 245
TMS 4: 253 - 274
TMS 5: 290 - 313
TMS 6: 337 - 355
TMS 7: 371 - 390

MEKKCTLNFLVLLPFFMILVTAELEESPEDSIQLGVTRNKIMTAQYECYQKIMQDPIQQAEGVYCNRTWDGWLCWNDVAA
GTESMQLCPDYFQDFDPSEKVTKICDQDGNWFRHPASNRTWTNYTQCNVNTHEKVKTALNLFYLTIIGHGLSIASLLISL
GIFFYFKSLSCQRITLHKNLFFSFVCNSVVTIIHLTAVANNQALVATNPVSCKVSQFIHLYLMGCNYFWMLCEGIYLHTL
IVVAVFAEKQHLMWYYFLGWGFPLIPACIHAIARSLYYNDNCWISSDTHLLYIIHGPICAALLVNLFFLLNIVRVLITKL
KVTHQAESNLYMKAVRATLILVPLLGIEFVLIPWRPEGKIAEEVYDYIMHILMHFQGLLVSTIFCFFNGEVQAILRRNWN
QYKIQFGNSFSNSEALRSASYTVSTISDGPGYSHDCPSEHLNGKSIHDIENVLLKPENLYN