TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26
TMS 2: 34 - 53
TMS 3: 83 - 104
TMS 4: 126 - 145
TMS 5: 157 - 176
TMS 6: 356 - 379
TMS 7: 399 - 418
TMS 8: 438 - 458
TMS 9: 478 - 498

MRIFSVVECTIYLIFIAYLVYEYSSKKVPYYVKIITYISWVISFGFVFVLPLDIYYTQHNLSLKRHNLDPKLLDTYEIKY
IELTWSVIYWINFLLIWFILPILQEFEDAGEFTIKDKLKRSLYNNALLYGIFVLLGGLFMIYLSYYGKMTMSAMMEFFAG
LSNCFGTFLVILLMGHGLVAIPKKYINERTQELNLKYYQGIAKKSEQTKVNAKYQMERLIKIVYLMKEQYSDKHVGQYCT
KILEEVNPQIMNDVIKDLRYTNLEDLSRDLTDINMNKIVSLNRQVKKSIADYLRAETKWQILLDNAFLVEDILENQFSIH
YKIRSTFWVERSGYVGDILDKIQWFWYVKIKSILKLVLGVIFSIFSLIIIYGELSMFLDLDISIFKIFSQSDEYFKTQIL
ILIPLLYISFCSYYGLFHIQFSGFYCFFKHHNTDAPSLLFGSINFSRVSAPLCYNFLQMMRIQNTSCEQVIGKFDTSVFG
SFSAVFFPVVLIIFTLFNFFDIYDLIVEKFNLQQLEFSHQPIQSDIDEGKKILYKARLHRERKFLTKQSTDLRNFNGYSI
NQFSTRISMYNDDENRNIIPYENQQNKQRSFSTSSLLTNSRNSNFYKDILKI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9