TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 70 - 90

MKYTSAATKPGVFPEHHQHAMMRNRYHPHHCNYSDNRSAIDIIAELGSESNAHGLAKIVTSRDTKRKVIWALLVIAGFTA
ATLQLSLLVRKYLQFQVVELSEIKDSMPVQYPSVSICNIEPISLRTIRRMYFNNESQNLITWLRFIQKFRFEQDSFMNSI
RAFYENLGQDAKKLSHNLEDMLMHCRFNRELCHVSNFSTFFDGNYFNCFTFNSGQRLQMHATGPENGLSLIFSVEKDDPL
PGTYGVYNFDNNILHSAGVRVVVHAPGSMPSPVDHGIDIPPGYSSSVGLKAILHTRLPYPYGNCTNDMLNGIKQYKYTFF
ACLQLCKQRLIIQRCGCKSSALPEVPSYNATFCGVIKDWQEINRNHSNEDHNQSEEDRAFIPTPYLACEEREQKNLNNDR
TYELSCGCFQPCSETSYLKSVSLSYWPLEFYQLSAVERFFKQERQAGQNHFMKTAYEYLEKLAHPSQKHLARNDSHMDDI
LSKSYSLSEKEMAKEASDLIRQNMLRLNIYLEDLSVVEYRQLPAYGLADLFADIGGTLGLWMGISVLTIMELIELVIRLT
GLVFNSEKGLPRGPTTVNNNNGSNNHSQSTSQHQLYNGYMDHDSHYSDSAGASVFDFRRGVESPV
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1