TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 223 - 241
TMS 2: 295 - 319
TMS 3: 370 - 394
TMS 4: 452 - 476
TMS 5: 506 - 524
TMS 6: 554 - 572
TMS 7: 674 - 698
TMS 8: 728 - 746
TMS 9: 830 - 855

MKKMSRNVLLQMEEEEDDDDGDIVLENLGQTIVPDLGSLESQHDFRTPEFEEFNGKPDSLFFNDGQRRIDFVLVYEDESR
KETNKKGTNEKQRRKRQAYESNLICHGLQLEATRSVLDDKLVFVKVHAPWEVLCTYAEIMHIKLPLKPNDLKNRSSAFGT
LNWFTKVLSVDESIIKPEQEFFTAPFEKNRMNDFYIVDRDAFFNPATRSRIVYFILSRVKYQVINNVSKFGINRLVNSGI
YKAAFPLHDCKFRRQSEDPSCPNERYLLYREWAHPRSIYKKQPLDLIRKYYGEKIGIYFAWLGYYTQMLLLAAVVGVACF
LYGYLNQDNCTWSKEVCHPDIGGKIIMCPQCDRLCPFWKLNITCESSKKLCIFDSFGTLVFAVFMGVWVTLFLEFWKRRQ
AELEYEWDTVELQQEEQARPEYEARCTHVVINEITQEEERIPFTAWGKCIRITLCASAVFFWILLIIASVIGIIVYRLSV
FIVFSAKLPKNINGTDPIQKYLTPQTATSITASIISFIIIMILNTIYEKVAIMITNFELPRTQTDYENSLTMKMFLFQFV
NYYSSCFYIAFFKGKFVGYPGDPVYWLGKYRNEECDPGGCLLELTTQLTIIMGGKAIWNNIQEVLLPWIMNLIGRFHRVS
GSEKITPRWEQDYHLQPMGKLGLFYEYLEMIIQFGFVTLFVASFPLAPLLALVNNILEIRVDAWKLTTQFRRLVPEKAQD
IGAWQPIMQGIAILAVVTNAMIIAFTSDMIPRLVYYWSFSVPPYGDHTSYTMEGYINNTLSIFKVADFKNKSKGNPYSDL
GNHTTCRYRDFRYPPGHPQEYKHNIYYWHVIAAKLAFIIVMEHVIYSVKFFISYAIPDVSKRTKSKIQREKYLTQKLLHE
NHLKDMTKNMGVIAERMIEAVDNNLRPKSE