TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 308 - 326
TMS 2: 585 - 605
TMS 3: 635 - 654
TMS 4: 662 - 681
TMS 5: 693 - 713
TMS 6: 717 - 736
TMS 7: 803 - 823
TMS 8: 1229 - 1252
TMS 9: 1258 - 1281
TMS 10: 1311 - 1331
TMS 11: 1337 - 1362
TMS 12: 1366 - 1386
TMS 13: 1398 - 1418
TMS 14: 1492 - 1511
TMS 15: 1517 - 1534

MADGSRLPESATSTTMETNTNEHAKVLSPDAETVPSSSMTATSSELSLDGRWGERDQGEPVSRRGAMEDFEEMRRELTQL
SLRRTRSVGKDAHRLRSRASGRASQVHDEEKAIDEEDSTIDGDGDGYQGGFDLGEFLMGGHLERRTTTGEPAKKVGVLFK
HLTVKGVETGASFVRTLPDAVVGTFGPDLYRIVCSFIPQLRFGKQPPVRELLHDFTGLVREGEMMLVLGRPGAGCSTFLK
TIANDRGAFAGVEGEVRYGGLSAEEQLKHFRGEVNYNPEDDQHFPSLTVWQTLKFSLINKTKKHDKNSIPIIIDALLKMF
GITHTKNTLVGNEYVRGVSGGERKRVSIAETLATKSSVVCWDNSTRGLDASTALDYAKSLRIMTDVSKRTTFVTLYQAGE
SIYELMDKVLVIDSGRMLYQGPANKAREYFVNLGFHCPEKSTTADFLTSICDPNARQFQPGREASTPKTPEELEAVFRNS
ETYKTICDEVASYEKKLQDTDQEDTRRFQKTVAQSKSRTVSKKSSYTVSFARQVLACVQREFWLLWGDKTSLYTKYFIII
SNALIVSSLFYGESLDTSGAFSRGGALFFSILFLGWLQLTELMPAVTGRGIVARHKEYAFYRPSAVSIARVVMDFPAIFC
MVVPFTIIMYFMTGLDVTASKFFIYFLFVYTTTFSITSLYRMFAALSPTIDDAVRFSGIALNILVIFVGYVIPKQGLIDG
SIWFGWLFYVNPIAYSYEAVLTNEFSDRIMDCAPSQLVPQGPGVDPRYQGCALPGSELGRRGVSGSRYLEESFQFTRSHL
WRNFGVVIAFTVLYLIVTVLAAEFLSFVGGGGGALVFKRSKRAKKLATQTTQGNDEEKVQDVGDKAALSRGEAMSASNGE
SFKRISSSDRIFTWSNVEYTVPYGNGTRKLLNGVNGYAKPGVMIALMGASGAGKTTLLNTLAQRQKMGVVTGDFLVDGRP
LGADFQRGTGFCEQMDLHDNTSTIREALEFSALLRQDRNVSKQEKLDYVDQIIDLLELNDIQDAIIGSLNVEQKKRVTIG
VELAAKPSLLLFLDEPTSGLDSQAAFSIVRFLKKLSLAGQAILCTIHQPSSMLIQQFDMILALNPGGNTFYFGPVGHDGG
DVIKYFADRGVVCPPSKNVAEFILETAAKATTTKDGKKIDWNEEWRNSEQNQRVLDEIQQIREERSKIPVTETGSPYEFA
ASTMTQTLLLTKRIFRQYWRDPSYYYGKLFVSVIIGIFNGFTFWMLGNSIANMQDRMFSIFLIIMIPPVVLNSIVPKFYI
NRALWEAREYPSRIYGWFAFCTANIVCEIPMAIVSSLIYWLLWYYPVGFPTDSSTAGYVFLMSMLFFLFMSSWGQWICAF
APSFTVISNVLPFFFVMCNLFNGIVRPYRDYPVFWKYWMYYVNPVTWWLRGVISSIFPTVQIDCSPSETTHFNPPPGQTC
ANYAGNFITNIAKNGYLLNPDASADCQYCPYSNGAEYMATLNVHDGDKWRCFGIFLAFVIINWLLVYFFIYTVRVRGWSF
GMGYLFGGMGLVIDKVKGVFKRKSEKA