TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 28

MSKKSFAKKVICTSMIAIQCAAVVPHVQAYALTNLEEGGYANHNNASSIKIFGYEDNEDLKAKIIQDPEFIRNWANVAHS
LGFGWCGGTANPNVGQGFEFKREVGAGGKVSYLLSARYNPNDPYASGYRAKDRLSMKISNVRFVIDNDSIKLGTPKVKKL
APLNSASFDLINESKTESKLSKTFNYTTSKTVSKTDNFKFGEKIGVKTSFKVGLEAIADSKVETSFEFNAEQGWSNTNST
TETKQESTTYTATVSPQTKKRLFLDVLGSQIDIPYEGKIYMEYDIELMGFLRYTGNAREDHTEDRPTVKLKFGKNGMSAE
EHLKDLYSHKNINGYSEWDWKWVDEKFGYLFKNSYDALTSRKLGGIIKGSFTNINGTKIVIREGKEIPLPDKKRRGKRSV
DSLDARLQNEGIRIENIETQDVPGFRLNSITYNDKKLILINNI