TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 27
TMS 2: 57 - 82
TMS 3: 106 - 124

METYEKIELGIIVIILLILIESVILMTVEGWDFFTAFYTAVVTISTVGYGDYTPQTFLGKLSVIIYIFAGVGAVAYTMGN
IASFFIEGHFRKYFRLRKMMDRIKKLNNHYIICGYGRLGKVIAEEFKKCNIPFVIIDSDEKLLEEALEKDPNLICIVGDA
TSDDILKKAKIEKAKGLISVVSSDAENVFITLSAKKLNPNIYIVAKAEKPSTLDKLIKAGADRAVCPYIVGGMEIARIAI
NPDIVEFIHSLVATEEDMEVRRYIVKNKELDNKLLKDSGIREKTGATILAVKKGDKTITSPPPDTVINIGDIIYAFGTKE
QLEKLKRYVEGVE