TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

ESNMQTEKLETIVVSSEDDSVHNKNVGEIKKNAKALSKQQVQDSRDLVRYETGITVVEKGRFGSSGYAIRGVDENRVAVV
VDGLHQAETISSQGFKELFEGYGNFNNTRNGVEVENLKQVVIQKGADAIRTGSGSLGGTVSFESKDVRDYLIDKNYHFGY
KTGYSSADNQKLHSVTAAGRYSDFDLLAVHTQRHGNELRNYGHRHYDGSVVRKEREKADPYKITKQSSLIKIGYQLNDTN
RFTLGYDDSRNTSRGTDWSNAFTSYNGGPFLKDVRHTHDKSNRKNISVVYENFDTNDFWDTLKITHNHQKIKLKARLDEY
CDVNGEIDCPTIANPSGLYINDKGIFLDKHDGKITHKKEGEFNNYFDSKGKEVRVKEFNVDSILINCDQYDCSKPMQLLS
STNNGYGNSPNEYKYITYELSEKTMNNGNGKYAVLESRGENKKFSRVYLPSEKGYVENQWRDRDLNTDTQQYNIDLTKSF
KLKSVEHNATYGGLYSEVKKSMINRAGYEAYNRQWWANIFFGEENGKPNKCQPYNGNSFTTLCSHEDRLFSFLIPVKTKT
GALYVTDKIKLNDKVNLDLAYRYDRIKHDPKYIPGTTPKLPTDLILGRFIELKPKNTYATQDEKNENAEKNAVYLASKKT
KFSANSYSATFSFDPMDFLKIQAKYATGFRAPTSDEIYFVFQHPSFSIYPNLDLKAERSKNKEVAITLHKQQSFLTVNLF
QTDYKDFLDLAYLKKGSLPYGNGGSQLETLLYQNVNRDKARVKGLEVNSRLHLGDVWGVLDGFNLSYKLSLQKGRMSSKV
GEEGKQRDTNKLDTPMNVIQPQTHVVGLGYEHTQEKFGVDMYLTHASAKKEKDTFNMFYDGKDQKDQHIKWRSDSYTLVD
LIAYIKPVKNVTLRAGVYNLTNREYGTWDSIRSIRPFGTTNLINQKTGKGIKRFNAPGRNFRVNAEITF