TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 60 - 80
TMS 2: 94 - 114
TMS 3: 132 - 150
TMS 4: 160 - 180
TMS 5: 186 - 207
TMS 6: 217 - 237
TMS 7: 249 - 269
TMS 8: 283 - 303
TMS 9: 309 - 329
TMS 10: 337 - 357

MIPPEQPQQQLQPPSPAPPNHVVTTIENLPAEGSGGGGSLSASSRAGVRQRIRKVLNREMLISVALGQVLSLLICGIGLT
SKYLSEDFHANTPVFQSFLNYILLFLVYTTTLAVRQGEENLLAILRRRWWKYMILGLIDLEANYLVVKAYQYTTLTSIQL
LDCFVIPVVILLSWFFLLIRYKAVHFIGIVVCILGMGCMVGADVLVGRHQGAGENKLVGDLLVLGGATLYGISNVWEEYI
IRTLSRVEFLGMIGLFGAFFSGIQLAIMEHKELLKVPWDWQIGLLYVGFSACMFGLYSFMPVVIKKTSATSVNLSLLTAD
LYSLFCGLFLFHYKFSGLYLLSFFTILIGLVLYSSTSTYIAQDPRVYKQFRNPSGPVVDLPTTAQVEPSVTYTSLGQETE
EEPHVRVA