TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 29
TMS 2: 108 - 126
TMS 3: 156 - 174
TMS 4: 372 - 390
TMS 5: 420 - 444
TMS 6: 464 - 482
TMS 7: 512 - 530
TMS 8: 573 - 597
TMS 9: 627 - 645
TMS 10: 651 - 669

MATVSDIGLSAAINVSMAVAFLLVFAFLRLQPINDRVYFPKWYLRGMRDSPVSSGAAVQKVVNLNMRSYLKFLSWMPAAL
KMPEDELINHAGLDSAVYLRIYLTGIKIFVPISILASLVLFPVNWTNDTLDSMKVVHSKIDKLSISNIPYGSNRFVTHLV
MAYAVTFWTCYVLFREYEIITTMRLRFLASEKRRPDQFTVLVRNIPPDPDESISELVEHFFLVNHPDHYLRHQVVYNANK
LADLVEKKKKLQNWLDYYQLKYERNPSKRPTTKTGFLGCFGSEVDAIEYYKAEIEKIGKEEADERQKIMKDPQSAVPAAF
VSFRSRWGAAVCAQTQQTSNPTVWITEWAPEPRDVYWNNLSIPFVSLTVRRLIVAVAFFFLNFFYVIPIAFVQSLASLEG
IEKALPFLKPLIKIDVIKSFIQGFLPGIALKVFLILLPTILMFMSKFEGLISQSSLERRSASKYYIFLFFNVFLGSIVTG
SALDQLKAYIHQSANEIPRTIGVAIPMRATFFITYVMVDGWTGVAGEILRLRALIIFHLKNFFLVKTEKDREEAMDPGSI
CFDWCEPRIQLYFLLGLVYAVVTPLLLPFILVFFGLAYVVYRHQIINVYNQQYESGAQFWPSVHGRIIIALIVSQLLLIG
LLSTKGFEETTPVLVVLPVLTFWFYKYCKNRFEPAFVRNPLQEAMRKDTLERAREPTFDLKAYLANAYLHPVFKGREEED
NMSISEDVGMEEVIVPTKRQSRRNTPAQSKYEGSDTLSLPETVHER
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10