TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 25

MFSLKKTTAAVFALGSSALFAGTMGPVCTPGNVTVPCERTAWDIGITALYLQPTYDADWGYNGFTDVGGWRNWHDVDLEW
DWGFKLEGSYHFNTGNDINVNWYHLDANTDHWAFVDQLHAYDITWDAVNAELGQFVDFSANKKMRFHGGVQYAYIKTDVN
RHLNGFFLDNFNSKFNGFGPRTGLDMNYVFGNGFGIYAKSAVAILVGTSKFVDNCTVCGFSYGSKNAIVPEVEMKLGADY
TYAMAQGDLTLDVGYMWFNYFNALHNTAAVNVGLGTSLETDFSASGPYIGLKYVGNV
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1