TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKLSVLVVTLLAVSWTSAQPETFSIQTKEANMNPEPANIRVARSSSAQSNLQWNYWDGQGAVPDGAVSIWNGEEKRTDYV
CSCGCSSGFYSTKTGANCHYAYGETEKTCSGFSILVNRDNFENLEWKGGSDGSVPKNAVEVCEKVYVGKNKYGLGKVHTK
HEALFLPWHGEEHWYKDYEVLTVNDDVVKQELTQVNYKLDAAHPIKNPPETLRRSSASNSQCRPITKTVALEKAIQTEQS
WDVTSTVTFGVESSITAGIPDIASATVSVSVETSLSVSLGSTTTKTTTHTVSVIVTVPPNHYCPVTMVATKYTADIPFTG
KMTRTYRNGQKRTTSITGTYRAIQVGEIRADVQRCSEIAGAKPC