TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 33

MQYSTTRLYQFMLRMGVTFGMVGCIGVIPTVVNAQDNWTLSLKNAYIDRDYDGNAVKDTGSWSQGASLFYKSDYYKTPID
GLEIGVDGSVQYAVRLSHDKGVADTILPFDPVSQKQARDYLKYGGTLKLKYDQTELRVGELWPDLPVTAVDRSRQLLTSY
QGVSLNSKLTSKLTGEIGIISKVSPRNEEDFRKLTFTKNGIKYVSDGLNYIDLKYQVLPNLKLEYYFGNLENLYNKHYLG
ADYSYKLSPEASLHTKLKYFNASEDNKNYNIDSQNFGILETLKYRNHTVGLGYQQIVGDAYPLPDGFLPETYFINWNTTG
FFKSDEKSVHFIYGYDFKDYVPGLNFTFKHVYGYDFKTATGLKNKEQESNFILNYAFQNPKLKGVGFQWLYIPYKVRYGT
DFNENRLFLTYTKKF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1