TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKKTSLWVGGCLCLLFTPVVHAEFIADSKAELTLRNFYFDRDYKQDPYPYTAARDWAQGVIFKGQSGYTDGPVGFGVDVL
AMAGFNLMGNRADDYARSGLLPVNSDNSRDDYYGKVGITGKAKYRNNELFVGDLVPLLPTIFSSPARLFPQTYRGVRFLS
TEIPKFQLEGFYVDEVRQRDSIRFTDVGTDNINRRFDRAATTDYFYTLGGAYQVNDAYRVRAYQAELHNIYQQQFLGFNG
KQPLNQQLNFLSDVRFFNSEDAGTKKIGEVDNRHLSGLFGLNYQNHTISLGYMQSFGATGLPFLSGTESPVVLDFMSSDY
SNKDEKVYSVRYEYEFKNVNVGDISLNGLRFMTRYAKGEDINLLNYGDQRFKEESMEVELGYRIPEGKFKGLGLRGRFSH
YRNDMPTIMTFHSTNETRLNVDYTFKF