TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 33
TMS 2: 106 - 129
TMS 3: 149 - 167
TMS 4: 197 - 221
TMS 5: 251 - 269
TMS 6: 299 - 317
TMS 7: 323 - 341

VGFSNKIWRTKALEILMITLRFISFITKSNFATSFKLINKNVFEIIGDVSADFTYYLLKNFFKYEKPTGFQKGQHFLNQT
LLIPLRKTKLLKIYCGNQKLIMRPESLASIWWNIYILTILNINVLYVSIKIAFKFDEQSQDDFYQARQIIFDVLPSYSFM
LEILLKFNTCYYYKGAVIENRYQIAKNYLRSSFFFDIFVVIPYFISLRFDLQYLDLVIILKVFQITKFSRNLFDRLELTA
IQIVIVDLVKLGYTILAAAHFSACIWFLVGSTGNPNDTSWIKAQNIENEQWFNQYLHSLYWSIITMTTIGYGDITPQNLR
ERVFAVGMALSAVGVFGYSIGNINSIYAEWSRQSFQIRTDMNNLKKFIRIKGINKHLAEKIRKYFEYVWSDQMEDNDSEV
YKFSEMIPKQLAEEMKIDTNMKLIQKNSFLVNNFSEQFLISLTKVLIEEKYVPESTIYLQNDPSNYLYILSNGSLSFYIT
LNNKQQTIKVLETIKNEGQAFGVLEFFQSQAYQVSCKSNQFSYVLKIDKSQFMEIISQHKNDY
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7