TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 27

MLDYQKILSSLIPLFLILTCSNVYSLEFVCDDPQANLMEDLEVVEYWNRRQNERLPVTYNHLLQGGYFAMPSARMGQEGE
IGTGYAWVPPYYSYNLRFQLVDFLEISGNYRVFRGVDDPVLTPLGFGDFSDKGANVKLSLFSPEASHYDLPGLAIGMEDF
LGTQAFKAYYIVLTQVFLKNNLEISLGYGAHRIHKWFGGMTWFPFRQTKWTYFQNLAFILEYDAIPYKDETLERHPKGRI
KHTHWNIGIKYRLWDSIDLSVSYIRGDAIAFSASSYYNFGSTKGMIPKISDPLPYKSPVNTQAIGALRPDDAIVQDLTYA
MRDQGIDLLEAWLSNEQEKLTLRLKVCNMAYREEQRFRERLYALLGALTPENIDEVIVVLDAVPALIQEYHFNMEYIRLY
KEQAIGGYELGILTPMHEVSYPNPFKSKLLFTKKREWFNLELLPKVHTLFGSSRGKFKYALGLTLALNGFLQNNVYYSIK
FGYFALSNLHDIHSVDRLNPSQLINVRTDIINYFQQKSITIDEAYLEKIWNWGSGWYTRISLGLLEQEYGGVGTEWLYYP
VNSNWAIGMDFAILKKRTPHGVDFTSKIRKLDGFTPHYLKFIGSQYFLNIYYDWKNTGLEFKISAGKFLADDFGVRTEIS
RYFPSGLRIGFWATYTNGHDVINGQTYHDKGLYFSLPLDIFYTKSSRSKWGYGMSAWLRDIGVRAYTGTELYLMINQNRQ