TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 34 - 54
TMS 2: 78 - 98
TMS 3: 102 - 122
TMS 4: 134 - 156
TMS 5: 172 - 192
TMS 6: 204 - 224
TMS 7: 240 - 260
TMS 8: 272 - 292
TMS 9: 300 - 320

MDGSHSAALKLQQLPPTSSSSAVSEASFSYKENLIGALLAIFGHLVVSIALNLQKYCHIRLAGSKDPRAYFKTKTWWLGL
FLMLLGELGVFASYAFAPLSLIVPLSAVSVIASAIIGIIFIKEKWKPKDFLRRYVLSFVGCGLAVVGTYLLVTFAPNSHE
KMTGENVTRHLVSWPFLLYMLVEIILFCLLLYFYKEKNANNIVVILLLVALLGSMTVVTVKAVAGMLVLSIQGNLQLDYP
IFYVMFVCMVATAVYQAAFLSQASQMYDSSLIASVGYILSTTIAITAGAIFYLDFIGEDVLHICMFALGCLIAFLGVFLI
TRNRKKPIPFEPYISMDAMPGMQNMHDKGMTVQPELKASFSYGALENNDNISEIYAPATLPVMQEEHGSRSASGVPYRVL
EHTKKE