TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 21 - 39
TMS 2: 1067 - 1092

MCGPAMFPAGPPWPRVRVVQVLWALLAVLLASWRLWAIKDFQECTWQVVLNEFKRVGESGVSDSFFEQEPVDTVSSLFHM
LVDSPIDPSEKYLGFPYYLKINYSCEEKPSEDLVRMGHLTGLKPLVLVTFQSPVNFYRWKIEQLQIQMEAAPFRSKEPCM
AEEVCSMSWYTPMPIKKGSVVMRVDISSNGLGTFIPDKRFQMNINGFLKRDRDNNIQFTVGEELFNLMPQYFVGVSSRPL
WHTVDQSPVLILGGIPNEKYVLMTDTSFKDFSLVELSIDSCWVGSFYCPHSGFTATIYDTIATESTLFIRQNQLVYYFTG
TYTTLYERNRGSGSWIRVLASECIKKLCPVYFHSNGSEYIMALTTGKHEGYVHFGTIRDGQVSFEMLPRQWSVCEQIGVT
TCSIIWSEYIAGEYTLLLLVESGYGNASKRFQVVSYNTASDDLELLYHIPEFIPEARGLEFLMILGTESYTSTAMAPKGI
FCNPYNNLIFIWGNFLLQSSNKENFIYLADFPKELSIKYMARSFRGAVAIVTETEEIWYLLEGSYRVYQLFPSKGWQVHI
SLKLMQQSSLYASNETMLTLFYEDSKLYQLVYLMNNQKGQLVKRLVPVEQLLMYQQHTSHYDLERKGGYLMLSFIDFCPF
SVMRLRSLPSPQRYTRQERYRARPPRVLERSGFHNENSLAIYQGLVYYLLWLHSVYDKPYADPVHDPTWRWWANNKQDQD
YYFFLASNWRSAGGVSIEMDSYEKIYNLESAYELPERIFLDKGTEYSFAIFLSAQGHSFRTQSELGTAFQLHSQVDVGVV
LADPGCIEASVKQEVLINRNSVLFSITLKDKKLCYDQGISGHHLMETSMTVNVVGSSGLCFQETHLGPHMQGNLMVPVFI
GCPPGKRLAFDITYTLEYSRLKNKHYFDCVNVNPEMPCFLFRDIFYPFFLIQDLVTGDSGSFQGSYVLLVVGGGPTLDSL
KDYSEDEIYRFNSPLDKTNSLIWTTRTTRTTKDSAFHIMSHESPGIEWLCLENAPCYDNVPQGIFAPEFFFKVLVSNRGV
DTSTYCNYQLTFLLHIHGLPLSPKRALFIIMVSASVFVGLVIFYIAFCLLWPLVVKGCTMIRWKINNLIASESYYTYASI
SGISSMPSLRHSRMGSMFSSRMTEDRAEPKEAVERQLMT