TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MSPYFKLSSALIFLAITMEALCSPIENTSTSNKDNDKETEHIEISAKPSGISRGALGQGFEIHREDLLSKQFEATGEKIF
EDLPMDECTVTTTLGTIERDDSFYNSTESLYQSVASSTKISGSLKGAYTLGVSVAAVTNNIASSEEEVQGLSLNLKAYSM
SSILKKNCVNTKPLSKDLVSDFEALDSEITKPWKLSSWKKYKVLLEKYGSHIVKESISGSSIYQYVFAKSNQKFNHRSFT
VKACVSLAGPKNASKVGFAGCTGVSQQEIEQSSSQSMIKKLVVRGGKTETRASLIGELDPDQINKFLIEAETDPSPIQYK
FEPIWTILKNRYVGTEHFAKAVNLEQFYKGFLHFGCSFLHTSNADNADVEIQKFDFAKTSDPDAPTYVCKVGPEGCQHHE
DCHYRAAFWCECGGPYDLARTCLRYKTEKLNSGSTKRECYPNKESGFAWHGCQLHGLSCWCSAPNKNWEETWSGEDTNNA
LNDVHQVLMEKKRRDQAK