TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRSSFRLKPICFYLMGVTLYHYSYAEDAGRAGSEAQIQVLEDVHVKAKRVPKDKKVFTDARAVSTRQDIFKSSENLDNIV
RSIPGAFTQQDKSSGIVSLNIRGDSGFGRVNTMVDGITQTFYSTSTDAGRAGGSSQFGASVDSNFIAGLDVVKGSFSGSA
GINSLAGSANLRTLGVDDVVQGNNTYGLLLKGLTGTNSTKGNAMAAIGARKWLESGASVGVLYGHSRRSVAQNYRVGGGG
QHIGNFGAEYLERRKQRYFVQEGALKFNSDSGKWERDLQRQQWKYKPYKNYNNQELQKYIEEHDKSWRENLAPQYDITPI
DPSSLKQQSAGNLFKLEYDGVFNKYTAQFRDLNTKIGSRKIINRNYQFNYGLSLNPYTNLNLTAAYNSGRQKYPKGSKFT
GWGLLKDFETYNNAKILDLNNTATFRLPRETELQTTLGFNYFHNEYGKNRFPEELGLFFDGPDQDNGLYSYLGRFKGDKG
LLPQKSTIVQPAGSQYFNTFYFDAALKKDIYRLNYSTNTVGYRFGGEYTGYYGSDDEFKRAFGENSPTYKKHCNRSCGIY
EPVLKKYGKKRANNHSVSISADFGDYFMPFASYSRTHRMPNIQEMYFSQIGDSGVHTALKPERANTWQFGFNTYKKGLLK
QDDTLGLKLVGYRSRIDNYIHNVYGKWWDLNGDIPSWVSSTGLAYTIQHRNFKDKVHKHGFELELNYDYGRFFTNLSYAY
QKSTQPTNFSDASESPNNASKEDQLKQGYGLSRVSALPRDYGRLEVGTRWLGNKLTLGGAMRYFGKSIRATAEERYIDGT
NGGNTSNFRQLGKRSIKQTETLARQPLIFDFYAAYEPKKNLIFRAEVKNLFDRRYIDPLDAGNDAATQRYYSSFDPKDKD
EDVTCNADKTLCNGKYGGTSKSVLTNFARGRTFLMTMSYKF