TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 64 - 84
TMS 2: 108 - 133
TMS 3: 232 - 256
TMS 4: 264 - 287
TMS 5: 313 - 333
TMS 6: 345 - 369
TMS 7: 395 - 420
TMS 8: 446 - 464
TMS 9: 478 - 501
TMS 10: 525 - 543
TMS 11: 555 - 578

MSPTGHISKSKTPTPHDNDNNSISDERETWSGKVDFLLSVIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGAFLVPYGIMLVVGGIPL
FYMELALGQHNRKGAITCWGRLVPLFKGIGYAVVLIAFYVDFYYNVIIAWSLRFFFASFTNSLPWTSCNNIWNTPNCRPF
ESQNASRVPVIGNYSDLYAMGNQSLLYNETYMNGSSLDTSAVGHVEGFQSAASEYFNRYILELNRSEGIHDLGAIKWDMA
LCLLIVYLICYFSLWKGISTSGKVVWFTALFPYAVLLILLIRGLTLPGSFLGIQYYLTPNFSAIYKAEVWVDAATQVFFS
LGPGFGVLLAYASYNKYHNNVYKDALLTSFINSATSFIAGFVIFSVLGYMAHTLGVRIEDVATEGPGLVFVVYPAAIATM
PASTFWALIFFMMLLTLGLDSSFGGSEAIITALSDEFPKIKRNRELFVAGLFSLYFVVGLASCTQGGFYFFHLLDRYAAG
YSILVAVFFEAIAVSWIYGTNRFSEDIRDMIGFPPGRYWQVCWRFVAPIFLLFITVYGLIGYEPLTYADYVYPSWANALG
WCIAGSSVVMIPAVAIFKLLSTPGSLRQRFTILTTPWRDQQSMAMVLNGVTTEVTVVRLTDTETAKEPVDV
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11