TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MMFKTLCNLTLCVSFGYSMQSYTLNKSIITGNALATDVEKIPGNVSVIDNKQIQHMPNAKITDTIKKIAGVRVDNDVGFN
PRPKIKIRGINYGTLLMLDGVILSDLEGENRILNQISLYDVERVEVARGAFSSLYGAGAIGGVVNFITSMPTQFQSQFLI
SYGNEFINNTADKNLIRAFASVGDVFIDKRLRLKLSAGYTHSNGYSSFPTILPSSETNTSNINNMVIDKAGNRIIGDGGK
RNYTIYDIRLKAEYDISDSDILSSMISFSNHNYTFGHFKSYISDKNTGESTNLVNGKDYFVGSGLGGMGTYSHLLGNLTY
QHDFEESYFKISFSTMNLFSLWQDAKQGEGDRYGGAGSTQDIDSTSNYLDMLYRINLNAIHSLNTAMQFRYYTFTQLNAN
MTNWKDYKSRTDVYRSYGGKAFVTSAYLSVDSEWLPNLSSTLGMRYDYWKNFNGYLLDNNNPTTNRNNQGAIASVLSPKA
SINYAPNFLQGIMLKSSIGSGFRMPTMRDMYQFTHSNTYWEINPDLKQESALSFDIGMEYQHKGFEGKIYYYDTELWDMI
YRSGTGKQDKPYQNVNAGRGRIHGIEISAQVPIFRDLYIESNYTLTLATILKNNAKKDTEGKQLAATPKHITNLALNYFP
QYGLYASIWAYYAPAFYADDLNTPALNNTYGNYESQFTLNAKCGYNFKNGIDLSASFMNITNNRFYDFYQVAGANYSLQL
RYKL