TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MTEVDLNHVYKKYDGNDKYSVNDFDLHIKDKEFIVFVGPSGCGKSTTLRMIAGLEDITEGTLEIDHMVMNDVAPKNRDIA
MVFQNYALYPHMTIYDNMAFGLKLRHYPKEKIDTKVKHAAEILGLTDYLKKKPAALSGGQRQRVALGRSIVRDAPIFLMD
EPLSNLDAKLRVSMRAEIAKLHQRLGTTTIYVTHDQTEAMTLADRVVVMSVGKVQQIGTPLEVYNKPKNIFVAGFIGSPQ
MNFFNVHYKNGRISDGKGLNMAIPKGKADMLDKKGYDDKDIVFGIRPEDIHAEEAFLETWPDAVITSTVVVSELLGATIQ
LYQKVDGTEFVADVNSRDYHKPGDQVKMGFDINKAHFFDKDTTMAIYN