TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 25
TMS 2: 226 - 249
TMS 3: 288 - 313
TMS 4: 323 - 347
TMS 5: 359 - 384
TMS 6: 394 - 418
TMS 7: 450 - 475
TMS 8: 483 - 506
TMS 9: 518 - 537
TMS 10: 549 - 573

MVRVRMGAAVLGVAVVVLACVLGARADGSDHRYKDGDYVPLYANKVGPFHNPSFSVFNCSLVIDHPKDKREALGEVLNGD
RLVDAPYELNFKEDRNSKVLCQKSLSKVEVAKLRDAVAKDYYFQMYYDDLPLWGFLGKLDKDKEQGNAKYLLFKHIHFDI
MYNGDRVIEINVQTDPNVAVDITEDKEVQVEFSYSVTWKKTDIPFEKRMEKYSKSSSMPQHLEIHWFSIINSCVTVLLLT
GFLATILMRVLKNDFIKYSHEDESLEDQEETGWKYIHGDVFRFPQQKSLFAAIVGSGTQLLALAIFIFLLAIVGVFYPYN
RGALFTALVVIYALTSGIAGYTATSFYLQLEGTNWVRNLILTGCLFCGPLFLTFCFLNTVAIAYSATAALPFGTIIVIIL
IWALVTSPLLVLGGIAGKNSNTEFQAPCRSTKYPREIPQLPWYRSTIPQMAMAGFLPFSAIYIELYYIFASIWGHKIYTI
YSILFIVFIILIIVTAFVTVALTYFQLAVEDHEWWWRSVLCGGSTGIFIFFYCIYYYHARSDMSGFMQTSFFFGYMTCVC
YGFFLMLGTVGFRASLLFVRHIYRSIKCE