TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 27

MPGIMKNKKLLCSVCFLFAFMSALWGQNITVKGNVTSKTDGQPIIGASVVETTATTNGTITDFDGNFTLSVPVNSTLKIT
YIGYKPVTVKAAAIVNVLLEEDTQMVDEVVVTGYTTQRKADLTGAVSVVKVDEIQKQGENNPVKALQGRVPGMNITADGN
PSGSATVRIRGIGTLNNNDPLYIIDGVPTKAGMHELNGNDIESIQVLKDAASASIYGSRAANGVIIITTKQGKKGQIKIN
FDASVSASMYQSKMNVLNTEQYGRAMWQAYVNDGENPNGNALGYAYNWGYNADGNPVLYGMTLSKYLDSKNTMPVADTDW
FDEITRTGVIQQYNLSVSNGSEKGSSFFSLGYYKNLGVIKDTDFDRFSARMNSDYKLIDDILTIGQHFTLNRTSEVQAPG
GIIETALDIPSAIPVYASDGSWGGPVGGWPDRRNPRAVLEYNKDNRYTYWRMFGDAYVNLTPFKGFNLRSTFGLDYANKQ
ARYFTYPYQEGTQTNNGKSAVEAKQEHWTKWMWNAIATYQLEVGKHRGDVMIGMELNREDDSHFSGYKEDFSILTPDYMW
PDAGSGTAQAYGAGEGYSLVSFFGKMNYSYADRYLLSLTLRRDGSSRFGKNHRYATFPSVSLGWRITQENFMKELTWLDD
LKLRASWGQTGNQEISNLARYTIYAPNYGTTDSFGGQSYGTAYDITGSNGGGVLPSGFKRNQIGNDNIKWETTTQTNVGI
DFSLFKQSLYGSLEYYYKKATDILTEMAGVGVLGEGGSRWINSGAMKNQGFEFNLGYRNKTAFGLTYDLNGNISTYRNEI
LELPETVAANGKFGGNGVKSVVGHTYGAQVGYIADGIFKSQDEVDNHATQEGAAVGRIRYRDIDHNGVIDERDQNWIYDP
TPSFSYGLNIYLEYKNFDLTMFWQGVQGVDIISDVKKKSDFWSASNVGFLNKGTRLLNAWSPTNPNSDIPALTRSDTNNE
QRVSTYFVENGSFLKLRNIQLGYTVPAVISKKMRMDRLRFYCSAQNLLTIKSKNFTGEDPENPNFSYPIPVNITFGLNIG
F